Serviciile noastre

 

Şcoala auto „Altais” vă pune la dispoziţie următoarele servicii pentru a obţine cunoştinţe calitative în studierea teoretică şi practică:

 

 • Studierea în limbile română şi rusă;
 • Profesori cu studii de specialitate şi grade didactice;
 • Maiştri instructori înalt calificaţi, cu stagii de muncă în domeniu;
 • Preţuri avantajoase şi sistem de plată în rate;
 • Flexibilitatea programului de efectuare a orelor practice de conducere a automobilului;
 • Aer condiţionat în sălile de curs.

 

Cursul deplin de instruire constitue 3 luni. Orele teoretice se petrec de trei ori pe săptămînă, începînd cu ora 17.00 şi 19.00, iar orele practice se petrec în conformitate cu graficul de instruire, care va alegeti personal.

 

La finele cursurilor, fiecare din candidaţi pentru obţinerea permisului de conducere, va primi certificat de şcolarizare pentru conducerea autovehiculului, unde vor fi menţionate rezultatele examenului de absolvire intern la şcoală, prin calificativul „admis”sau”respins”.

 

După aceasta, urmează primirea permisului de conducere în urma susţinerii examenelor de calificare, la secţia de examinare C.E.C.A. şi Î.T.

 

Programa de pregătire în domeniul instruirii auto prevede următoarele disciplini:

 

 • Regulamentul circulaţiei rutiere;
 • Bazele comportamentului în conducerea autovehiculului şi siguranţa traficului rutier;
 • Construcţia şi exploatarea autovehiculului;
 • Acordarea primului ajutor medical;
 • Instruirea antialcoolică şi antidrog;
 • Instruirea practică.

 

Şcoala auto „Altais” – studii cu cele mai convenabile preţuri.

 

Categoria A - cursul complet de studii - 1600 lei.

 

Categoria B  - cursul complet de studii - 4900 lei.

Practica (Chevrolet Aveo 2012)  – 4000 lei, (40 de ore) (asigurarea se include în preţ).

Teoria                                           – 900 lei.

 

Categoria C - 900 lei teoria + 125 ora de condcere

 

Categoria A+B - 4900+800=5700 lei.

 

O ora practica - 100 lei.


 

Achitare se face in 2 etape. Prima parte 2450 lei se achita la momentul încheierii contractului și a doua parte peste o luna de la începerea cursului teoretic.

 

Nimeni din noi nu este asigurat de accidente. De regulă, pentru reabilitarea sănătăţii sunt necesare cheltuieli materiale substanţiale. Asigurarea în caz de accidente presupune compensarea daunelor cauzate sănătăţii sau vieţii persoanei înregistrate, ca urmare a unui accident. Persoanei asigurate i se oferă suma în mărime de pînă la 5000 lei.

 

 

 

Atenţie:

 

 

Pentru persoanele ce doresc instruire la categoriile A+B prețul total va fi 3950 3650 lei!
Invită şi prietenii la şcoala noastră şi primeşte pentru fiecare cîte 2 ore de instruire practică gratis!
În cazul achitării sumei integrale la semnarea contractului de studii primiţi încă 2 ore de instruire practică gratis!

Pentru persoanele ce doresc instruire la categoriile "A" şi "B" preţul total va fi 6500 5700 lei!


Invită şi prietenii la şcoala noastră şi primeşte pentru fiecare cîte 2 ore de instruire practică gratis


În cazul achitării sumei integrale la semnarea contractului de studii primiţi încă 2 ore de instruire practică gratis!